Konsa Packaging - Plastik Ambalaj - Plastik Kova

Ücret Yönetimi

KONSA Ücret Yönetim Sistemi, tüm çalışma arkadaşlarımızın şirket içinde ve aynı ya da benzer sektörlerdeki çalışan ücretlerinin dikkate alındığı, dahili ve harici adaletin sağlandığı, ilgili mevzuata uygun, adil ve rekabetçi anlayışlarla desteklenen uluslararası bir yapıdadır. 

KONSA, çalışanlarının aidiyetlerini yükseltmek, motivasyonlarını artırmak, performanslarını yükseltmek ve verimliliklerini artırmak amacıyla Stratejik Yönetim İlkelerini benimsemektedir. Bilimsel ve etik kurallara uygun hareket ederek değişken ekonomik koşullara kısa zamanda uyum sağlayabilecek bir yapıyı devam ettirmeyi hedeflemektedir. Bu süreç içerisinde ilk olarak iş analizleri ile pozisyonların ve işin tanımlaması yapılarak iş standartları oluşturulmaktadır.

İş değerlemesi süreci içerisinde, pozisyonları sıralama, sınıflandırma, derecelendirme, puantaj yöntemleri uygulanarak eğitim, yabancı dil, deneyim, özel bilgi-beceri, inisiyatif kullanma ve problem çözme, yönetim sorumluluğu, hatalardan doğan sorumluluk, temsil ve iş ilişkileri sorumluluğu, zihinsel çaba, fiziksel çaba, çalışma ortamı, iş riski faktörleri göz önüne alınmaktadır.

Ulusal ve uluslararası yapı içerisinde unvan ve kişilerden bağımsız belirlenmiş iş değerlendirmeleri ile Yerel Ücret Piyasa Analizleri, şirket içi dengeleri, sektör ve kategori ücret ve maaş yapı araştırmaları dikkate alınarak adil ve rekabetçi ücret politikaları belirlenmektedir. Bu sayede, yapılan iş ve işi yapan farklılıkları gözetilerek şirket hedef ve sorumluklarını maksimum verimlilikle yerine getirmeyi sağlayan bir Ücret Yönetimi Sistemi anlayışı benimsenmiştir.

Ücret Yönetimi Sistemi ‘miz içerisinde benimseyip uyguladığımız ilkeler;

  • “Eşit İşe Eşit Ücret Politikası”
  • “Kıdem Bazlı Ücret İlkesi”
  • “Objektiflik İlkesi” dir.


Şirketimiz, yıl bazında yüksek performans göstermiş olan çalışanları, "Performans Yönetim Sistemi’’ ile belirleyerek daha başarılı çalışanlarımızın motive edilmesini sağlamaktadır.

Güvenin ve Kalitenin Adresi Konsa Kalitesi

3

Kıta

30

Ülke

100%

Memnuniyet

Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.

Tamam