Konsa Packaging - Plastik Ambalaj - Plastik Kova

Eğitim Yönetimi

Uyguladığımız etkin “Performans Yönetimi Sistemi” nde elde edilen verilerle, çalışanlarımızın yetkinliklerine, performanslarına ve gelişimlerine göre şirketimiz bünyesinde daha ileri sorumluluklar yüklenebilmesi ve kariyer planlaması için şirket içi ve şirket dışından eğitim desteği alınmaktadır. Alanında uzman kişi ve kuruluşlarla birlikte bireysel ve organizasyonel gelişimimizi desteklemeyi, verimliliğimizi ve performansımızı artırmayı amaçlayan profesyonel eğitim programları düzenlenmektedir. 

Şirket bünyemizde İş Geliştirme ve Çalışan Geliştirme hedefimizi destekleyen Akademi programları düzenlenmektedir. Akademi programları, ilgili bölüm ve çalışan gruplarının gelişim ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Programlar, birbirini destekleyen ve tamamlayan eğitimlerden oluşmaktadır.

Bölüm ve çalışan gruplarına göre şirketimizde devam etmekte olan Akademi programları,

  • Konsa Sahiplik Akademisi
  • Konsa Yönetim (Liderlik) Akademisi 
  • Konsa Satış Akademisi
  • Konsa Üretimde ve Operasyonda Kalite ve Verimlilik Akademisi
  • Konsa Kişisel Gelişim Akademisi

Şirketimiz bünyesinde, üst yönetim, bünyesine yeni katılan çalışma arkadaşlarımız, halen çalışan arkadaşlarımız, yöneticilerimiz ve yönetici (lider) adaylarımız için gelişim ihtiyaçlarına göre ilgili akademi programlarına dahil edilerek mesleki ve kişisel gelişim fırsatı tanınmaktadır. 

KONSA, Eğitim Yönetimi sürecinde eğitim ihtiyacını belirlerken, eğitim sürecini yönetirken ve eğitim sonuçlarını değerlendirirken hangi bilimsel ve profesyonel metotlardan yararlanıyor?

1.    Eğitim Olmaması Durumunun Maliyetini Ölçme Metodu: Temel olarak eğitim eksikliğinin doğurduğu gelir kaybının ölçümüne dayanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu metot eğitimin önemini gelir artışıyla ortaya koymakta ve genellikle, başarısızlık eğitim gerekliliğini göstermektedir. Bu metodun asıl prensibi; eğitim bütçesinin düşürülmesinin kuruluşlar için pahalıya mal olabileceği düşüncesidir. Bu metot eğitimin faydalarını olasılık olarak ele almaktadır. Eğitim vermemenin maliyeti hesaplanırken göz önünde bulundurulması gereken faktörler: Çıktı, zaman, kalite kaybı ve gider artışıdır.
2.    Öğrenim Eğrisinin Maliyetini Ölçme Metodu: Bireyler için öğrenim eğrisini kullanmakta ve özünde, farklı eğitim metotlarının karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Bireylerdeki bilgi ve deneyim değişimi (0 – 100 arası) bu metotla gözlemlenmektedir. Prensip olarak stratejik yönetim yaklaşımı şeklinde kullanılmaktadır.  Özellikle devamlı tekrarlardan sonra bireylerin öğrenim seviyeleri artmaktadır. Bu olumlu durum aynı zamanda üretkenlik seviyesini de etkilemektedir.    
3.    Fayda – Gider Analizi Metodu: Eğitim giderlerini, performans sonuçlarını ve karı ölçen metot daha gelişmiş sonuçları toplayan metotlardan biri olarak düşünülmektedir. Genel olarak, satın alma/program geliştirme, eğitilen bireyler ve eğitmenler için kullanılan eğitim materyalleri, eğitim ekipmanları, seyahat ve konaklama giderleri, eğitimcinin ücreti, eğitimden sorumlu personel maaşı ve eğitim sırasında eğitim alan personelin işgücü kaybı eğitim giderleri kalemleri olarak incelenmektedir. Üretim ve kalite artışı, gider azalması, müşteri memnuniyeti artışı,  aşırı iş yüklenmesi, minimum iş kazası, daha az işe gelmeme de fayda bileşenleri olarak düşünülmektedir.
4.    Balanced Scorecard Metodu: Finansal ve finansal olmayan kritik başarı faktörlerini içermektedir. Kuruluşların şimdiki ve gelecekteki durumlarını etkileyen faktörleri dikkate almaktadır. Müşteri memnuniyeti, kuruluşların iç işleyişleri, yenilik ve gelişim aktivitelerini finansal ölçümlerle birleştirmektedir. 
5.    Kirkpatrick Metodu: Kirkpatrick metodu, ilk aşamada “eğitim programına katılanların tatmin seviyesi”, 2.aşamada katılımcıların eğitim programında yeni öğrendikleri/yenetekler, 3.aşamada katılımcıların eğitim sayesinde edindikleri davranış değişiklikleri ölçülür. Son aşama olan 4. aşamada ise katılımcıların davranış değişikliklerini şirketimize yansımasına bakılmaktadır.

# Düzeyler Ölçülen Özellikler
1 Tepki Eğitim programına katılanların tatmin seviyesi
2 Öğrenme Katılımcıların eğitim programına yeni öğrendikleri bilgi / yetenekler
3 Davranış Katılımcıların eğitimleri sayesinde edindikleri davranış değişiklikleri
4 Sonuçlar Katılımcıların davranış değişikliklerinin kuruluşa yansıması

6.    Phillips’in ROI Modeli: Kirkpatrick Modeli ’ne eklenen 5. Aşama (Fayda-Gelir Analizi) ile Phillips’in ROI Modeli oluşmuştur. Bu model ile Kirkpatrick Modelinden sağladığımız veriler ile fayda gelir analizi yapılmaktadır. 

# Ölçüm Düzeyleri Ölçülen Özellikler
1 Tepki Katılımcıların tatmin seviyeleri
2 Öğrenme Katılımcıların yeni bilgi / becerileri
3 Davranış Katılımcıların davranış değişiklikleri
4 Sonuçlar İşyerindeki sonuçlar
5 ROI Fayda - gider analizi

Güvenin ve Kalitenin Adresi Konsa Kalitesi

3

Kıta

30

Ülke

100%

Memnuniyet

Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.

Tamam